Andros, Thira, Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos